Algemene voorwaarden Zonnevoetreflex

Om de voetreflexmassage- of behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden.
Als u een afspraak maakt bij  “Voetreflex Zonnevoet” ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 Afspraken:

 • “Voetreflex Zonnevoet” behandelt alléén op afspraak. 
 • Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. 
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 • Mobiele telefoons worden bij voorkeur uitgeschakeld tijdens de behandeling.

Contra-indicaties:

 • Bij contra-indicaties als zware infecties (op voeten en onderbenen), koorts, trombosebenen, aderontstekingen, kanker, risico zwangerschap, sterke depressie of psychose en na recente operatie is voorzichtigheid geboden.
 • Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis)arts voordat je een afspraak bij “Voetreflex Zonnevoet” maakt.

Verantwoordelijkheid:

 • De cliënt(e) is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van eventuele (medische) informatie die hij/zij tijdens de massage verstrekt.
 • Op basis hiervan kan de voetreflexmassage – of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij “Voetreflex Zonnevoet” worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een voetreflexmassage- of behandeling en wordt u door verwezen naar de huisarts of specialist.

Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

Aansprakelijkheid:

 • “Voetreflex Zonnevoet” is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt(e) noch voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.
 • Wanneer u zich laat behandelen bij “Voetreflex Zonnevoet” dan is dit geheel op eigen risico.
 • de behandelingen kunnen veranderingen teweeg brengen en dienen invloed uit te oefenen op de lichamelijke, emotionele en/of mentale toestand ten einde de gezondheid van de cliënt(e)  te verbeteren.
 • Ik kan echter geen verantwoordelijkheid nemen voor mogelijke, aan de behandeling toe te wijzen, verstoring van enigerlei aard.

Hygiëne:

Cliënt(e) mag van “Voetreflex Zonnevoet” verwachten dat hygiëne belangrijk.
Dit wordt ook van de cliënt(e) verwacht. 

“Voetreflex Zonnevoet” heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar haar oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie bij de cliënt(e)  Restitutie van de kosten vindt dan niet plaats.

Annuleren:

 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos en bij voorkeur via whatsapp worden geannuleerd. 
 • Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend tegen het dan geldende tarief, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door “Voetreflex Zonnevoet”.

Betalingen:

 • Alle behandelingen dienen via een factuur of een betalingsverzoek via de app voldaan te worden direct na afloop van de voetreflexmassage- of behandeling.
 • Cliënt(e) ontvangt een schriftelijke herinnering, indien er toch sprake is van een openstaand bedrag. Indien betaling alsnog uitblijft dan heeft “Voetreflex Zonnevoet” het recht om de behandelovereenkomst te beëindigen. 

Cadeaubonnen:

Cadeaubonnen zijn inwisselbaar voor het bedrag dat op de cadeaubon staat vermeld. Cadeaubonnen kunnen niet ingewisseld worden voor contanten.

Tarieven:

Alle behandelingen zijn vrijgesteld van BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Privacy:

 • Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. 

Overig:

 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages bij ”Voetreflex Zonnevoet”.
  Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.  

Voetreflexmassage- en therapie zorgt ervoor dat het natuurlijk zelf genezend vermogen van ons lichaam geactiveerd worden. Hierdoor kunnen er tijdens en na de behandeling zowel aangename als onaangename reacties optreden.


Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u “Voetreflex Zonnevoet” niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

De Algemene Voorwaarden kunnen door ”Voetreflex Zonnevoet” te allen tijde worden gewijzigd.

 Muntendam, januari 2021.